Керамични снимки за паметници - Фотокерамика - Глобал Арт Принт

Керамични снимки за паметници - Фотокерамика - Глобал Арт Принт

Част от новите фотографски технологии е и комбинацията с порцелан, или ФОТОКЕРАМИКА-та. С тези технологии можем да възпроизведем върху керамичен носител всяка една снимка, рисунка и всичко, което е сканирано електронно.

С новите технологии можем да пренесем (трансферираме) всяко изображение върху гладък керамичен предмет. Така пренесено, изображението може да бъде изпечено при висока температура и запазено от всякакви атмосферни влияния.

С тези нови технологии ние успяваме да възпроизведем Вашите снимки върху керамичния носител, както Вие бихте желали.