VHS-DVD - Фото Крум - Фотоателие Глобал Арт Принт

VHS-DVD - Фото Крум - Фотоателие Глобал Арт Принт

Все още в много семейства в България се съхраняват стари видеокасети VHS, VHS-C или mini DV, По
много причини те не могат да се гледат вече, а пък и започва да се влошава тяхното качество.

Ние Ви предлагаме да ги прехвърлим на по-удобния за Вас формат - DVD.

Ето и ценоразписа:

1. до 60 мин. видеозапис от един носител - 25 лв.
2. до 120 мин. видеозапис от един носител - 35 лв.
3. до 180 мин. видеозапис от един носител - 45 лв.


Заповядайте във Фото Крум в Люлин и се възползвайте от услугите - прехвърляне на стари видео записи от видео касети (видеоленти VHS, VHS-C, Mini DV) и цифровизация на записите във формат DVD.