Репродукции на стари снимки - Глобал Арт Принт

Репродукции на стари снимки - Глобал Арт Принт

Ние можем да вдъхнем живот на старите ви фотографии чрез новите цифрови технологии.

Репродукция, ретуш, оцветяване на стари снимки. Цифрова обработка, смяна на фонове, фокусиране и т.н.

Формати до 60х90 см. Рамкиране с голям асортимент от профили.